Historia Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Skawinie

 

Rycina SOSW w Skawinie, wyk. Janusz Drab - nauczyciel SOSW w Skawinie

Podstawą utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Skawinie była uchwała nr 32/350/70 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krakowie

 

WAŻNE WYDARZENIA DLA SZKOŁY


Rok szkolny 1970/1971

 • Pierwszy rok istnienia Placówki.

SOSzW w Skawinie - Otwarcie Ośrodka SOSzW w Skawinie - Otwarcie OśrodkaRok szkolny 1981/1982

 • Otwarcie Internatu i nadanie placówce nazwy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

 

Rok szkolny 1991/1992

 •  Zorganizowanie po raz pierwszy Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego.


Rok szkolny 1992/1993

 • Przejęcie przez szkołę całego budynku przy ul. Żwirki i Wigury 9.


Rok szkolny 1993/1994

 • Udział w pracach II Sejmiku Szkolnictwa Specjalnego.
 • Nawiązanie współpracy z Rejonowym Urzędem Pocztowym Kraków - Krowodrza.


Rok szkolny 1995/1996

 • Otwarcie gabinetu logopedycznego
 • Na dzień 12 czerwca przypada Jubileusz 25-lecia placówki.
 • Nadanie Ośrodkowi imienia Poczty Polskiej.

Rok szkolny 1996/1997

 • Otwarcie pracowni komputerowej ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
 • Otwarcie sali gimnastyki korekcyjnej.


Rok Szkolny 1997/1998

 • Objęcie szkoły opieką przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „ Bądźcie z nami”.
 • Nawiązanie kontaktów ze Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast z Hürth w Niemczech.


Rok Szkolny 1999/2000

 • Utworzenie Gimnazjum nr 5.


Rok Szkolny 2000/2001

 • Unowocześnienie pracowni komputerowo - internetowej ze środków Starostwa Powiatowego w Krakowie
 • Unowocześnienie gabinetu logopedycznego ze środków pozyskanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Bądźcie z Nami”.
 • Ustanowienie orderu „Serca Serc”, wręczanego zasłużonym darczyńcom Placówki podczas Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego.


Rok Szkolny 2002/2003

 • Utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
 • Zdobycie certyfikatu „Szkoła z Klasą”


 Rok Szkolny 2003/2004

 • Prowadzenie w ramach wolontariatu zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym, na bazie autorskiego programu opracowanego przez Zespół Rewalidacyjny.


Rok Szkolny 2004/2005

 • Otwarcie sali Wczesnego Wspomagania dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym ze środków przekazanych przez SPDN - „Bądźcie z nami”.


Rok Szkolny 2005/2006

 • Przeprowadzenie generalnego remontu Placówki.SOSzW w Skawinie Pracownia komputerowa MENiS
 • Otwarcie nowej pracowni komputerowej w ramach programu MENiS „Pracownie komputerowe dla szkół”.    
 • Pozyskanie ze środków UE sprzętu do Terapii Metodą Tomatisa.
 • Zwycięstwo projektu „Prom-em do pracy”, opracowanego przez nauczycieli w ramach programu Unii Europejskiej Phare i wyposażenie z pozyskanych funduszy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w wysokiej klasy sprzęt IT.


Rok Szkolny 2006/2007

 • Rozszerzenie oferty edukacyjnej Ośrodka o Szkołę Przysposabiającą do Pracy.
 • Remont pomieszczeń w Internacie.
 • W bibliotece szkolnej powstaje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny.
 • W ramach projektu MEN pozyskano sprzęt do Terapii Metodą EEG BIOFEEDBACK.

 

Rok Szkolny 2007/2008

 • Zainaugurowanie programu profilaktycznego dotyczącego wad postawy finansowanego przez Starostwo Powiatowe.
 • Udział w Powiatowych Targach Edukacyjnych.


Rok Szkolny 2009/2010

 • Prezentacja oferty edukacyjnej placówki w Powiatowych Targach Edukacyjnych.


Rok Szkolny 2010/2011

 • Uroczyste otwarcie Hali Sportowej sfinansowanej ze środków Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy Skawina.


Rok Szkolny 2011/2012

 • Jubileusz 40- lecia placówki.
 • Nagranie filmu o placówce przez TVP Kraków.
 • Projekt edukacyjny „ Skawińska młodzież w Berlinie”. Wyjazd grupy uczniów do Berlina.
 • Projekt  „EURO 2012 - przeżyjmy to jeszcze raz!”, Wizyta w szkole Konsula Generalnego Ukrainy Vitalija Maksymenko. Wizyta grupy uczniów z Przemyślan na Ukrainie w ramach wymiany.


Rok Szkolny 2012/2013

 • Międzynarodowa polsko-czeska konferencja naukowa „ Teoria i praktyka w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w polskim i czeskim systemie oświaty”.
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej o dogoterapię i utworzenie klasy dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym z autyzmem.
 • Zdobycie certyfikatu „ Szkoła w ruchu”


Rok Szkolny 2013/2014

 • Wizyta studyjna pracowników naukowych Uniwersytetu Massachusetts w Bostonie USA.
 • Współpraca międzynarodowa organizacji studenckiej ALESEC – wizyta studentów z Hongkongu i Indii.
 • Zaangażowanie placówki w obchody 650 – lecia założenia miasta Skawiny.
 • Poszerzenie bazy lokalowej o pomieszczenia dla klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Kopernika w Skawinie.
 • Wzbogacenie wyposażenia placówki o kolejną tablicę interaktywną.
 • Wprowadzenie zajęć z Terapii Ręki.


Rok Szkolny 2014/2015

 • Otwarcie Sali Integracji Sensorycznej.
 • Odnowienie sali edukacyjnej dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kopernika w Skawinie.