zsz

Przyszłość Twojego dziecka zależy od wielu czynników, jednym z najważniejszych jest jego edukacja zawodowa. W naszym Ośrodku zapewnimy Mu edukację profesjonalną i nowoczesną tak aby z podjętą pracą mógł realizować swoje marzenia. Szkoła zajmuje się nauczaniem i wychowaniem młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną, posiadającą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauka w tej szkole trwa 3 lata. Zespoły klasowe liczą 8-14 uczniów.


Kształcimy w zawodach:

-cukiernik,

- piekarz,

- ogrodnik,

- kucharz,


NASZE ATUTY:

- dogodne położenie w centrum miasta,

- bezpłatne przejazdy komunikacją miejską,

-współpraca z pracodawcami,

-realizowanie projektów unijnych w celu wdrażania absolwentów na rynek pracy,

-zajęcia specjalistyczne: biofeedback, Thomatis,

- przyjazna i życzliwa atmosfera,

- doświadczony, pełen zaangażowania zespół pedagogów oraz pracowników szkoły,

- bezpieczeństwo, brak przemocy i agresji,

- dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, stała modernizacja bazy dydaktycznej,

- stały, szybki dostęp do Internetu w pracowniach komputerowych i bibliotece,

 

ZAPEWNIAMY:

- edukację na wysokim poziomie,

- specjalistyczną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, logopedyczną, zajęcia specjalistyczne,

- możliwość rozwoju zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych,

- różnorodne zajęcia sportowe: koszykówka, narty, piłka nożna , basen,

- udział młodzieży w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

- szkolne imprezy wyjazdowe: integracyjne wyjazdy klas pierwszych, wycieczki edukacyjne,

- turnusy rehabilitacyjne i sportowe,

- opiekę pielęgniarską,

- możliwość osiągania przez każdego ucznia sukcesów na miarę jego możliwości,

- miejsca w internacie dla uczniów spoza Skawiny oraz tych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej.