terapiareki


Terapia Ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich rozróżniania. Ale przede wszystkim służy do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

CEL TERAPII

 • wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk,
 • poprawę umiejętności chwytu,
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia,
 • wzmacnianie koncentracji,
 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • przekraczanie linii środka ciała.

TERAPIA RĘKI PRZEZNACZONA JEST DLA UCZNIÓW:

 • niechętnie podejmujących czynności manualne,
 • mających problem z nauką czynności samoobsługi codziennej,
 • mających wyraźnie obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej,
 • mających problem z koordynacją obu rąk podczas czynności manipulacyjnych,
 • wykonujących czynności wymagające dużej precyzji zbyt wolno lub za szybko i niedbale,
 • dostarczającym sobie dodatkowych doznań proprioceptywnych i domagają się zdecydowanego i mocnego ucisku dłoni.

Prowadząca zajęcia

mgr Monika Bednarz

Ukończone szkolenia:

 • Terapia ręki I stopień- funkcjonalne podejście do małej motoryki.
 • Terapia ręki II stopień-szkolenie uzupełniające dotyczące pracy z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i ruchową.