Szkoły Ponadgimnazjalne

Absolwenci gimnazjum mogą kontynuować naukę w dwóch typach ponadgimnazjalnych szkół, funkcjonujących w naszym Ośrodku.

logo SOSW w Skawinie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkola Przysposabiająca do Pracy