pp2


Szkoła Przysposabiająca do Pracy w naszym Ośrodku, przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Celem edukacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy jest wszechstronny rozwój uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia tak, aby mogli w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, a także byli zaradni, odpowiedzialni i samodzielni.

Nauka w szkole trwa 3 lata, ale istnieje możliwość wydłużenia etapu nauczania. Nauka opiera się na opracowanych indywidualnie dla każdego ucznia, programach edukacyjno-terapeutycznych, a ocenianie postępów uczniów ma charakter opisowy.

NASZYM ATUTEM JEST:

 •  nauka w małych zespołach klasowych
 •  bogata oferta zajęć terapeutycznych oraz zajęć dodatkowych
 •  bezpłatny dowóz do szkoły
 •  możliwość zamieszkania w internacie naszego Ośrodka
 •  zajęcia z przysposobienie do pracy realizowane w wymiarze praktycznym ( dbanie o szkolny ogród, wykorzystanie kuchni dydaktycznej do przygotowywania posiłków)
 •  możliwość uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
 •  zajęcia sportowe realizowane na pływalni
 •  możliwość udziału w projektach realizowanych przez Szkołę, min. wyjazdy krajowe oraz zagraniczne
 •  przyjazna atmosfera. 

Młodzież uczęszczająca do Szkoły realizuje przedmioty:

 • Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne;
  w ramach którego, uczniowie poszerzają zdobyte dotąd informacje, rozwijają umiejętności matematyczne, polonistyczne oraz poszerzają wiedzę o środowisku społecznym oraz przyrodniczym
 • Przysposobienie Do Pracy;
  w ramach którego prowadzone są zajęcia z:
  gospodarstwa domowego,
  przyrządzania i podawania potraw,
  ogrodnictwa,
  krawiectwa i dziewiarstwa,
  ceramiki,
  stolarstwa,
  technologii informacyjnej i biurowej.
 • Zajęcia Kształtujące Kreatywność
 • Wychowanie Fizyczne ( zajęcia sportowe oraz basen)
 • Religia

Ponadto każdy uczeń w zależności od potrzeb objęty jest specjalistyczną pomocą;

 • rewalidacyjną,
 • logopedyczną,
 • terapią pedagogiczno - psychologiczną,
 • terapią metodą EEG Biofeedback,
 • terapią metodą Tomatisa,
 • terapią Integracji Sensorycznej.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni złożyć w sekretariacie:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum.