aut


W Szkole Podstawowej nr 5 funkcjonuje klasa dla uczniów z autyzmem.

Naszym celem jest:

 • wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka autystycznego zgodnie z jego wrodzonym potencjałem,
 • zapewnienie mu możliwości komunikowania się w sposób werbalny lub pozawerbalny
 • niesienie pomocy i wsparcia rodzicom naszych podopiecznych.

Naszym zadaniem  - nauczycieli dzieci autystycznych, jest przede wszystkim zobaczenie świata z ich perspektywy i wykorzystanie tej wiedzy by nauczyć je funkcjonować w  społeczeństwie jak najbardziej samodzielnie.  Dlatego też nasi uczniowie maja specjalnie przygotowana salę lekcyjną, którą urządzono z udziałem rodziców i szkolnego psychologa.

Dzieci pracują w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne,  które dostosowane zostały do ich możliwości psychofizycznych.

Metody i formy pracy wykorzystywane w trakcie zajęć dostosowywane są do każdego ucznia indywidualnie i w miarę potrzeb modyfikowane.

Naukę wspierają liczne zajęcia specjalistyczne:

 • logopedyczne
 • gimnastyki korekcyjnej
 • terapii EEG Biofedback
 • terapii Metodą Tomatisa
 • integracji sensorycznej
 • terapii taktylnej
 • terapii ręki
 • dogoterapii
 • bajkoterapii

Nad prawidłowym i efektywnym przebiegiem zajęć czuwa nauczyciel prowadzący oraz pomoc nauczyciela.