psychol

mgr Joanna Jamróz


GODZINY PRACY:

Poniedziałek 8.00-13.00
Wtorek 9.10-13.40
Środa

8.45-11.50

12.35-13.30

13.30-15.30 INTERNAT

Czwartek 8.00-13.30
Piątek 9.30-13.30


tel. 12 276 30 61 wew. 27


ZADANIA PSYCHOLOGA:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych pod kątem funkcjonowania intelektualnego uczniów.
 • Sporządzanie opinii psychologicznych.
 • Prowadzenie diagnozy i terapii zaburzeń emocjonalnych uczniów. 
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów
  i rodziców. 
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i wspomaganie rozwoju poprzez różne formy terapii. 
 • Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego
  i profilaktycznego szkoły.

TERAPIE PSYCHOLOGICZNE:

 • Terapia EEG Biofeedback,
 • Program rozwijający percepcję wzrokową M. Frostig, D. Horne,
 • Bajkoterapia,
 • Zajęcia rozwoju kompetencji społecznych,
 • Zajęcia wzmacniające zasoby osobiste,
 • Trening radzenia sobie z trudnymi emocjami,
 • Fototerapia.