logo

Zajęcia logopedyczne mają na celu stymulowanie rozwoju mowy i jej korygowanie. Po przebadaniu ucznia i postawieniu diagnozy, opracowuje się indywidualny plan logoterapii, uwzględniający wszystkie deficyty rozwojowe dziecka.

W pracy z dziećmi stosuje się:

  • ćwiczenia oddechowe,
  • ćwiczenia słuchowe,
  • ćwiczenia narządów artykulacyjnych.

Utrwalana jest prawidłowa wymowa wcześniej wywołanych głosek. Dzieci powtarzają zdania z utrwalaną głoską, uczą się wierszy. Zajęcia logopedyczne wzbogacane są zadaniami rozwijającymi u ucznia ogólne sprawności ruchowe i manualne, wzrok, słuch, a także doskonalące technikę czytania i pisania.

Pracownia logopedyczna wyposażona jest w zestaw programów komputerowych, wspomagających rozwój mowy i korekcję wad wymowy oraz wiele innych bardzo atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

Osoby prowadzące zajęcia:

  • mgr Małgorzata Bujakowska
  • mgr Marta Krawiec