KOŁO PCK


PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA PCK W SPECJALNYM OŚRODKU

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W SKAWINIE

CELE PROGRAMU:

  • kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno-sanitarnych i żywieniowych,
  • szerzenie kultury zdrowotnej,
  • popularyzowanie zasad higieny osobistej i otoczenia,
  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań problematyką zdrowia i zdrowego stylu życia,
  • wpajanie zasad higieny nauki i odpoczynku,
  • wdrażanie podstawowych elementów z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • kształtowanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
  • kształtowanie postawy tolerancji, wrażliwości na krzywdę innych.
  • przygotowanie do dalszej działalności w ruchu młodzieżowym PCK.

Zadania

Cele

Uwagi

Organizacja pracy

   szkolnego koła

   PCK

Zebranie członków:

Pozyskiwanie nowych członków koła,

Ustalenie terminu i miejsca spotkań,

Opracowanie planu pracy koła na cały rok.

Termin realizacji w miesiącu wrześniu

2. Struktura i zadania Międzynarodowego Czerwonego Krzyża

Zasady podstawowe Czerwonego Krzyża.

Poznanie historii, struktury i działalności PCK

Początek roku szkolnego

4. Działalność na rzecz, potrzebujących pomocy.

Pomoc osobom samotnym i potrzebującym.

Zbiórka darów słodycze– przekazanie darów dla dzieci, „Mikołajki” – akcja pod nazwa „Każde dziecko ma prawo do szczęścia”.

Zbiórka karmy dla zwierząt – przekazanie darów do schroniska .

Akcja pamięci o zapomnianych mogiłach „Znicz”

Okres świąteczny

5. Wychowanie zdrowotne i bezpieczeństwo dzieci.

Utrzymywanie stałego kontaktu opiekuna PCK i pielęgniarki szkolnej.

Układanie prawidłowych jadłospisów,

Wpajanie zasad prawidłowego odżywiania w okresie   
 dojrzewania,

Stale aktualizowana gazetka PCK.

Pielęgniarka szkolna.

Wszyscy nauczyciele.

Opiekun

6. Profilaktyka.

Prowadzenie profilaktyki:

Prelekcje filmów o tematyce poświęconej:

higienie osobistej,

okresowi dojrzewania,

chorobom brudnych rąk,

szkodliwości palenia papierosów,

picia alkoholu,

zażywania narkotyków.

Organizowanie zajęć profilaktycznych - akcja pod nazwą „Uśmiechnij się z PCK”; prelekcja o AIDS.

Organizacja szkolnych wycieczek pieszych, poznawanie pięknych terenów, życie z otaczającą przyrodą, kultura i zachowanie na   wycieczce.

Opiekun koła we współpracy z wychowawcami klas.

Opiekun koła,

pielęgniarka szkolna.

Wychowawcy klas,

7. Przysposobienie

sanitarne młodzieży.

Pierwsza pomoc – nawiązanie współpracy z ratownikiem medycznym,

Ćwiczenia praktyczne dla uczniów na fantomie,

Zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających uniknąć wypadków, jak zachować się gdy zdarzy się wypadek, jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu, aby ograniczyć następstwa wypadku.

Uzupełnianie apteczki szkolnej

Ratownik medyczny

Opiekun koła pielęgniarka

8. Wychowanie zdrowotne.

Propagowanie higieny osobistej ze szczegól nym uwzględnieniem jamy ustnej, skóry, włosów.

Higiena żywności żywienia.

Profilaktyka i zwalczanie chorób cywilizacji, choroby brudnych rąk, układu krążenia i narządów ruchu.

Ochrona środowiska naturalnego, akcje porządkowe „Sprzątanie Świata”.

Profilaktyka choroby AIDS – choroba XX wieku.

Ulotki informacyjne.

Pogadanki.

Gazetki szkolne.

 

Mikołajki


Wizyta Świętego Mikołaja


4 grudnia uczniów szkoły podstawowej odwiedził Święty Mikołaj z dwoma aniołkami i workiem pełnym prezentów dla dsc 0101-webkażdego dziecka zaproszony przez panią Agnieszkę Kozień i panią Annę Sulejman. Przyjście Mikołaja poprzedziła prezentacja multimedialna o biskupie Mikołaju i biurze Mikołaja w Laponii, w czasie której uczniowie mogli zapoznać się z historią i tradycją mikołajek. Każda klasa przygotowała dla zacnego gościa prezent w postaci pięknie wyrecytowanego wiersza, a najmłodsi podarowali mu także własnoręcznie wykonany szalik. Aby otrzymać prezent każde dziecko musiało odpowiedzieć na pytanie Mikołaja lub rozwiązać zagadkę o tematyce zimowo - świątecznej. Nikt nie dostał rózgi, ponieważ wszyscy byli grzeczni i pilnie się uczyli. Piękna scenografia i oprawa muzyczna dodały uroku całej imprezie. Każdy uczeń zrobił sobie zdjęcie z Mikołajem, a na koniec wszyscy pożegnali Go wspólnie wykonaną piosenką.

GALERIA...

 

Duszek Ratowniczek w naszej szkole


„Uczymy sie pomagać innym”


DSC 0075„Ratowniczek pomaga Ci pomagać” - to program przygotowany przez Polski Czerwony Krzyż dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej przybliża podstawowe zagadnienia pierwszej pomocy i zapobiegania wypadkom.

Zajęcia miały charakter warsztatowy, główną atrakcją był Duszek Ratowniczek, który jako symbol inicjatywy przekonywał jak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, ułatwiał nabycie nowej wiedzy.


Czytaj całość

 

AKCJE SZKOLNEGO KOŁA PCK

pck mikolaj 5„Każde dziecko ma prawo do szczęścia”

Pozyskaliśmy sponsorów, dzięki którym zorganizowaliśmy paczki mikołajkowe dla dzieci z naszej szkoły. Sponsorami byli firma Bahlsen, która ufundowała słodkie wyroby „Bahlsenowskie” i firma „Inter”, dzięki której zakupiliśmy mikołaje czekoladowe, bombki i piękne „tuby” w Mikołaje, w które zostały zapakowane nasze paczki.Więcej: AKCJE SZKOLNEGO KOŁA PCK