DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Skawinie

dyrektor_sosw

mgr inż. Grażyna Wójcik

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Skawinie

mgr Grzegorz Kubicki

 

 

Nauczyciele uczący
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Skawinie

 

dyrektor_sosw