Gimnastyka korekcyjna

gimnastyka

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej przeznaczone są dla uczniów:

z wadami postawy:
* plecy wklęsłe,
* plecy okrągłe,
* plecy wklęsło-okrągłe,
* plecy płaskie,
* boczne skrzywienie kręgosłupa (skoliozy),

                              
z wadami statycznymi kończyn dolnych:
* stopa płaska,
* stopa płaskokoślawa,
* szpotawość kolan,
* koślawość kolan.
   
Cel prowadzenia zajęć:
* skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała,
* profilaktyka wad postawy,
* kompensacja zaburzeń rozwojowych,
* poprawa sprawności fizycznej.

Rodzaje ćwiczeń:
* Gry i zabawy ruchowe,
* Ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne: wzmacniające mięśnie obręczy barkowej, rozciąganie przykurczonych mięśni klatki piersiowej, wzmacniające mięśnie posturalne,
* Ćwiczenia z taśmami i piłkami,
* Ćwiczenia stóp,
* Ćwiczenia prawidłowego ustawienia miednicy,
* Ćwiczenia antygrawitacyjne,
* Ćwiczenia „ czucia” ciała w przestrzeni,
* Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy,
* Ćwiczenia oddechowe,
* Ćwiczenia relaksacyjne.

Kadra i organizacja zajęć:
* Nauczyciele wychowania fizycznego z uprawnieniami do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
* Niewielkie  2-5 osobowe grupy
* Gimnastyka indywidualna
Zaplecze:
* Sala gimnastyki korekcyjnej,
* Przybory i przyrządy gimnastyczne,
* Park miejski - siłownia outdoor, ścieżka zdrowia, plac zabaw, tereny zielone

Nasze atrakcyjne lekcje pomagają uczniom efektywnie ćwiczyć.
Prowadzimy zajęcia tak, aby uczniowie odbierali je jako dodatkową przyjemną formę ruchu; zabawy zwinnościowe i orientacyjno-porządkowe oraz wiele ćwiczeń równoważnych, elongacyjnych, z elementami wspinania i innych.

Wdrażamy wychowanków do rekreacji ruchowej i aktywnego wypoczynku.
PROGRAM POWIATOWY; KOREKCJA WAD POSTAWY UCZNIÓW

Zasadniczym celem programu jest identyfikacja uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zagrożonych wadami postawy oraz podjęcie działań korygujących, a w przypadku zmian chorobowych podjęcie leczenia specjalistycznego w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Program składa się z dwóch części:
* badanie lekarskie uczniów w kierunku identyfikacji wad postawy,
* organizowanie zajęć korekcyjnych:
    a/ realizowanych w wodzie na basenie,
    b/ realizowanych w salach gimnastycznych,
    c/ zabiegów ciepłoleczniczych.

Finansowanie:
* Powiat Krakowski

Wymagania
* Pisemna zgoda rodzica na badanie dziecka, dokonywane przez lekarza specjalistę  i udział w programie

Terminy:
* corocznie od  września do grudnia