Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2015/2016WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I, II, III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KLASA
TYTUŁ
AUTOR
WYDAWNICTWO
I

Nasz elementarz: Jesień, Zima, Wiosna, Lato

Maria Lorek, Lidia Wollman Ministerstwo Edukacji Narodowej
II

Nasza szkoła: cz. 1, cz.2, cz. 3, cz.4

Maria Lorek, Monika Zatorska Ministerstwo Edukacji Narodowej
III


„Wesoła szkoła
i przyjaciele” klasa 3 box

Praca zbiorowa WSIP

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Lp.

Przedmiot

Nazwa  i tytuł podręcznika/ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo

1.
 
Język polski.
 
Między nami.
Podręcznik do j. polskiego
dla klasy IV
szkoły podstawowej.
 
A. Łuczak
A. Murdzek
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Między nami.
Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV szkoły podstawowej
Część I i II
 
A. Łuczak
A. Murdzek
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
2.
 
 
 
 
Matematyka.
 
 
 
 
Matematyka z plusem  4.
Podręcznik
 
M. Dobrowolska
M. Jucewicz
P. Zarzycki
 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 
Matematyka  z plusem 4.
Zeszyt ćwiczeń
wersja C
M. Dobrowolska
M. Jucewicz
P. Zarzycki
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
3.
 
Historia.
 
Historia i społeczeństwo 4.
Wehikuł czasu.
Podręcznik.
T. Małkowski
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Historia i społeczeństwo 4.
Wehikuł czasu.
Ćwiczenia.
T. Małkowski
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
4.
Przyroda.
Tajemnice przyrody 4
Podręcznik
F. Szlajfer
M. Marko–Worłowska
J. Stawarz
Nowa Era
Tajemnice przyrody 4
ćwiczenia
U. Moździerz
J. Golanko
J. Stawarz
Nowa Era
5.
Zajecia techniczne
Jak to działa? 4
L. Łabecki
M .Łabecka
Nowa Era
6.
J.angielski
World Explorer 4
Podręcznik –
język angielski
J. Heath
M. Crawford
M. Mrozik-Jadacka
Nowa Era
World Explorer 1
S. Clarke
M. Mrozik–Jadacka
D. Wosińska
 
Nowa Era
7.
Plastyka
Do dzieła 4
J. Lukas
K.Onak
Nowa Era
8.
Muzyka
Lekcje muzyki
M. Gromek
G. Kilbach
Nowa Era
9.
Zajęcia komputerowe
Lubię to!
M. Kęska
Nowa Era

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Lp.

Przedmiot

Nazwa/ tytuł
podręcznika/ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo

1.
Język polski
Między nami.
Podręcznik do j. polskiego
dla klasy V
szkoły podstawowej.
A. Łuczak
A. Murdzek
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
2.
Język polski
Między nami.
Zeszyt ćwiczeń
dla klasy V szkoły podstawowej.
Część I i II
A. Łuczak
A. Murdzek
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
3.
 
 
Matematyka
 
 
Matematyka 5.
Podręcznik
 
M. Dobrowolska
M. Jucewicz
P. Zarzycki
 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
 
 
4.
Matematyka
 
Matematyka 5.
Zeszyt ćwiczeń
podstawowych.
M. Dobrowolska
M. Jucewicz
P. Zarzycki
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
5.
Historia
Historia i społeczeństwo 5.
Wehikuł czasu.
Podręcznik.
T. Małkowski
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
6.
Historia
Historia i społeczeństwo 5.
Wehikuł czasu.
Ćwiczenia.
T. Małkowski
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
7.
J. angielski
New Bingo Plus 2A, 2B
+ zeszyt ćwiczeń
(podręcznik dla
szkoły podstawowej)
A. Wieczorek
Wydawnictwo Szkolne PWN
8.
Zajęcia techniczne
Jak to działa?
Podręcznik z ćwiczeniami
do zajęć technicznych
dla klas 4-6.
L. Łabecki
M. Łabecka
Nowa Era
9.
Przyroda
Przyrodo witaj!
Podręcznik do klasy 5
szkoły podstawowej.
 
E. Kłos
W. Kofta
A. Melson
E. Gromek
E. Laskowska

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Lp.

Przedmiot

Nazwa /tytuł
podręcznika/ ćwiczeń

Autor

Wydawnictwo

1.
Język polski
Między nami.
Podręcznik
do j. polskiego
dla klasy VI
szkoły podstawowej.
A. Łuczak
A. Murdzek
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
2.
 
 
Matematyka
 
 
Matematyka 6.
Podręcznik

 
M. Dobrowolska
M. Jucewicz
P. Zarzycki
M. Karpiński
 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
3.
Historia
Historia i społeczeństwo 6.
Wehikuł czasu
Podręcznik
T. Makowski
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
4.
Przyroda
Przyrodo witaj!
Podręcznik do klasy 6
szkoły podstawowej.
E. Gromek
E. Kłos
W. Kofta
E. Laskowska
A. Melson
WSIP
5.
Religia
Podręcznik
„Tajemnice BOGA tego życia” do nauczania religii rzymsko-katolickiej  w klasie VI szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej.
ks. K. Mielnick
E. Kondrak
E. Parszewska
 
6.
Technika
Jak to działa?
Podręcznik z ćwiczeniami
do zajęć technicznych
dla klas IV – VI. 
L. Łabecki
M. Łabecka
Nowa Era
7.
J. angielski
New Bingo Plus 3A, 3B
+ zeszyt ćwiczeń
(podręcznik
dla szkoły podstawowej)
A. Wieczorek
Wydawnictwo Szkolne PWN

 

 

 

 


 

 

 

 

Klasa IV

New Bingo Plus 1A, 1B + zeszyt ćwiczeń (podręcznik dla szkoły podstawowej) Anna Wieczorek,  Wydawnictwo Szkolne PWN

Klasa V

New Bingo Plus 2A, 2B + zeszyt ćwiczeń (podręcznik dla szkoły podstawowej) Anna Wieczorek , Wydawnictwo Szkolne PWN

Klasa VI

New Bingo Plus 3A, 3B + zeszyt ćwiczeń (podręcznik dla szkoły podstawowej)  Anna Wieczorek, Wydawnictwo Szkolne PWN