Wykaz podręczników dla Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2014/2015WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I, II, III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KLASA
TYTUŁ
AUTOR
WYDAWNICTWO
I
„Wesoła szkoła
i przyjaciele ” klasa 1, box
Praca zbiorowa
WSIP
II
„Wesoła szkoła
i przyjaciele” klasa 2, box
Praca zbiorowa
WSIP
III
„Wesoła szkoła
i przyjaciele” klasa 3 box
Praca zbiorowa
WSIP

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Lp.

Przedmiot

Nazwa podręcznika/ tytuł

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski.

Między nami. Podręcznik do j. polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej.

A. Łuczak,

A. Murdzek

 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

2.

Język polski.

Między nami. Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV szkoły podstawowej. Część I i II

A. Łuczak,

A. Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

3.

 

 

Matematyka.

 

 

Matematyka 4. Podręcznik

 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

4.

Matematyka.

 

Matematyka 4. Zeszyt ćwiczeń podstawowych.

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

5.

Historia.

Historia i społeczeństwo 4. Wehikuł czasu.

Podręcznik.

T. Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

6.

Historia.

Historia i społeczeństwo 4.

Wehikuł czasu. Ćwiczenia.

T. Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

7.

Przyroda.

Przyrodo witaj! Podręcznik do klasy 4 szkoły podstawowej.

 

E. Kłos, W. Kofta,

A. Melson,

E. Gromek,

E. Laskowska

WSIP

8.

Przyroda.

Przyrodo witaj! Ćwiczenia do klasy 4 szkoły podstawowej.

 

E. Kłos, W. Kofta,

A. Melson,

E. Gromek,

E. Laskowska

WSIP

9.

Technika.

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6.

 

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

10.

J.angielski

New Bingo Plus 1A, 1B + zeszyt ćwiczeń (podręcznik dla szkoły podstawowej)

 Anna Wieczorek

 Wydawnictwo Szkolne PWN

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

1.

Język polski.

Między nami. Podręcznik do j. polskiego dla klasy V szkoły podstawowej.

A. Łuczak,

A. Murdzek

 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

2.

Język polski.

Między nami. Zeszyt ćwiczeń dla klasy V szkoły podstawowej. Część I i II

A. Łuczak,

A. Murdzek

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

3.

 

 

Matematyka.

 

 

Matematyka 5. Podręcznik

 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

4.

Matematyka.

 

Matematyka 5. Zeszyt ćwiczeń podstawowych.

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

5.

Historia.

Historia i społeczeństwo 5. Wehikuł czasu.

Podręcznik.

T. Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

6.

Historia.

Historia i społeczeństwo 5.

Wehikuł czasu. Ćwiczenia.

T. Małkowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

7.

J. angielski

New Bingo Plus 2A, 2B + zeszyt ćwiczeń (podręcznik dla szkoły podstawowej)

 A.Wieczorek

Wydawnictwo Szkolne PWN

8.

Technika

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6.

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

9.

Przyroda.

Przyrodo witaj! Podręcznik do klasy 5 szkoły podstawowej.

 

E. Kłos, W. Kofta,

A. Melson,

E. Gromek,

E. Laskowska

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

1.

Język polski.

Między nami. Podręcznik do j. polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej.

A. Łuczak,

A. Murdzek

 Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

2.

 

 

Matematyka.

 

 

Matematyka 6. Podręcznik


 

M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, M. Karpiński

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

3.

Historia.

Historia i społeczeństwo 6. Wehikuł czasu.

Podręcznik.

T. Makowski

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

4.

Przyroda.

Przyrodo witaj! Podręcznik do klasy 6 szkoły podstawowej.

Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson


WSIP

5.

Religia

„Tajemnice BOGAtego życia” do nauczania religii rzymsko-katolickiej  w klasie VI szkoły podstawowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr

AZ-2-02/12

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

 

6.

Technika

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas IV – VI. 

 Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

7.

J. angielski

New Bingo Plus 3A, 3B + zeszyt ćwiczeń (podręcznik dla szkoły podstawowej)

Anna Wieczorek

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

 

 

 


 

 

 

 

Klasa IV

New Bingo Plus 1A, 1B + zeszyt ćwiczeń (podręcznik dla szkoły podstawowej) Anna Wieczorek,  Wydawnictwo Szkolne PWN

Klasa V

New Bingo Plus 2A, 2B + zeszyt ćwiczeń (podręcznik dla szkoły podstawowej) Anna Wieczorek , Wydawnictwo Szkolne PWN

Klasa VI

New Bingo Plus 3A, 3B + zeszyt ćwiczeń (podręcznik dla szkoły podstawowej)  Anna Wieczorek, Wydawnictwo Szkolne PWN