Sprzątanie Świata 2017

Nie będzie łatwo obudzić w człowieku 
takiej odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku 
rozwojowi cywilizacji.
Ale ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś

Vaclav Havel

 

Nie ma śmieci - są surowce!


sprzątanie świata 2Od 23 lat, w trzeci weekend września, cała Polska spotyka się na ogólnoświatowej akcji „Sprzątania Świata”. Międzynarodowa kampania ekologiczna gromadzi mieszkańców wsi, miasteczek i dużych miast na happeningach ekologicznych, warsztatach edukacyjnych i aktywnym sprzątaniu najbliższego otoczenia. Co roku, wydarzenie odbywa się pod innym hasłem przewodnim, które promuje konkretne działania proekologiczne. Wspólne porządkowanie okolicy budzi coraz większy entuzjazm nie tylko dzieci i młodzieży szkolnej, ale także dorosłych, którzy częściej zwracają uwagę na wygląd swojego otoczenia. Sprzątanie Świata każdego roku zachęca Wychowanków Ośrodka do wyruszenia w teren i wspólnego zbierania nieodpowiedzialnie porzuconych śmieci, które przecież mogą posłużyć do wytworzenia nowych przedmiotów użytkowych. sprzątanie świata 4Uczniowie bardzo aktywnie angażują się w sprzątanie Skawiny i dbanie o najbliższe środowisko przyrodnicze.Tradycyjnie już, wspólne wyjście w teren, poprzedzają krótkie warsztaty ekologiczne, w czasie których uczniom przybliżane jest aktualne hasło kampanii. „Nie ma śmieci – są surowce” to stwierdzenie, które ma nas przekonać , że wszystko, co nas otacza jest surowcem wtórnym i dzięki prawidłowej segregacji i recyklingowi, może posłużyć do wytworzenia nowych przedmiotów. Recykling to nie tylko przetwarzanie szkła czy makulatury w wielkich hutach i fabrykach. Recykling to działania, które możemy podejmować każdego dnia w naszych domach. Doniczka z plastikowej butelki czy pojemnik na kredki ze słoika, to tylko niektóre pomysły, jak wykorzystać odpady i oszczędzać sprzątanie świata 5pieniądze, rezygnując z zakupu nowych przedmiotów. Wśród recyklingowych propozycji, zaproponowanych przez organizatorów, znalazły się również projekty bardziej zaawansowane – np. szklarnia z plastikowych butelek. Krótkie warsztaty ekologiczne zakończyło przypomnienie zasad segregacji śmieci i oszczędzania energii elektrycznej w szkole i w domu. Uczniowie mieli również okazję wykazać się wiadomościami ekologicznymi, podczas konkursu wiedzowego, podsumowującego spotkanie. Ulubioną częścią tej akcji, jest niewątpliwie wyprawa do Parku Miejskiego i na skawińskie błonia. Uczniowie, podzieleni na grupy wyruszyli pod opieką nauczycieli, aby wspólnie posprzątać skawińskie tereny rekreacyjne.

Do zadania podeszli bardzo odpowiedzialnie i sumiennie. Wspólne sprzątanie pozwoliło zebrać kilka dużych worków śmieci, co niewątpliwie przyczyniło się do zwiększenia czystości środowiska przyrodniczego oraz poprawiło estetykę ulubionych miejsc wypoczynkowych w mieście.

sprzątanie świata 8 sprzątanie świata 7

 Na zakończenie tegorocznego „Sprzątania”, w sali nr 11 odbyło się podsumowanie wszystkich działań zrealizowanych w tym dniu. Z roku na rok rośnie świadomość ekologiczna Uczniów Ośrodka, którzy rozumieją i dostrzegają potrzebę aktywnego dbania o przyrodę. W czasach ogromnego postępu cywilizacyjnego, szybkiego rozwoju przemysłu oraz zwiększającego się zanieczyszczenia środowiska naturalnego, troska o naturę, której jesteśmy częścią, staje się zadaniem priorytetowym każdego mieszkańca Ziemi. Warto o tym pamiętać każdego dnia.

Koordynatorzy akcji: Janusz Drab, Katarzyna Kaszuba, Monika Bednarz.