PODSUMOWANIE TEGOROCZNEJ EDYCJI PROJEKTU CZYTELNICZEGO

 

„Dorośli dzieciom i dzieci dorosłym”

 

 

"WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI.
JEST NA TO SPOSÓB - CZYTAJMY DZIECIOM!

(Cytat z kampanii społecznej - Cała Polska Czyta Dzieciom)

 

 

IMGP2397-web13 czerwca 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skawinie odbyło się już dziesiąte Spotkanie Czytelnicze, które było jednocześnie uroczystym zakończeniem i podsumowaniem tegorocznej edycji szkolnej akcji propagowania czytelnictwa i rozwijania kompetencji czytelniczych pt. „Dorośli dzieciom, czyli poczytaj mi Przyjacielu”.  

Projekt przeprowadzony został w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” i realizowany był zgodnie z jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

Na spotkaniu obecni byli prawie wszyscy Goście –  Przyjaciele, którzy wiedząc, że „nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować”, uczestniczyli przez cały rok w cyklicznych spotkaniach z uczniami SOSW w Skawinie przekonując, że czytanie to przyjemność i wspaniały sposób spędzania czasu:

Arkadiusz Wrzoszczyk - Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego

Witold Grabiec - Przewodniczący Rady Miejskiej w SkawinieIMGP2294-web

Grażyna Wójcik - Dyrektor SOSW w Skawinie

Krzysztof Gerc - Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie

Józefa Rybarczyk  - Wiceprezes Fundacji “Dar Serca-Skawina”

Zofia Tomasik – wieloletni pracownik SOSW w Skawinie

Barbara Skrzyńska – przyjaciel wychowanków internatu.

Urszula Skowronek - mama Rafałka – ucznia Szkoły Podstawowej

Niestety, ze względu na obowiązki zawodowe, nie mógł uczestniczyć w spotkaniu pan Robert Chojnacki – Prezes  “Wydawnictwa Otwarte”.

IMGP2325-webTym razem, po wysłuchaniu piosenki pt. “Cała Polska czyta dzieciom”, nie nastąpił magiczny czas czytania, tylko podsumowanie szkolnego projektu edukacyjnego „Dorośli dzieciom, czyli poczytaj mi Przyjacielu”. Przedstawiona została geneza projektu oraz cele, jakie zostały założone i realizowane przez cały czas trwania szkolnej akcji czytelniczej.

Potwierdzeniem tego, że został osiągnięty główny cel czytelniczych spotkań, czyli wzrost zainteresowania książkami, była fotorelacja ze szkolnej akcji fotograficznej pt. „Przyłapani na czytaniu” oraz przyznanie nagród dwóm uczniom, Jarosławowi Kłysiowi i Kacprowi Natkańcowi, którzy zdobyli tytuł  „Przyłapany na czytaniu”.

 Wielu emocji dostarczyło obejrzenie wzruszającego filmu pt. “Tak czytali nam Przyjaciele”, dzięki któremu wszyscy uczestnicy mogli przypomnieć sobie wszystkie wspólne spotkania. Był to moment, by jeszcze raz zatrzymać się nad czytanymi przez naszych Gości historiami i przypomnieć sobie wypływające z ich treści morały. Na przykład o tym, że najważniejszym jest, aby nikt nie był samotny, aby każdy miał kogoś bliskiego, że marzenia nie spełniają się temu, kto tylko marzy, że trzeba zauważać potrzeby innych i bezinteresownie im pomagać, że dobro i pomoc może przyjść z najmniej oczekiwanej strony, że prawdomówność i lojalność zawsze wygrywa, że warto być ufnym i cierpliwym oraz że szczęście przychodzi tylko wtedy, gdy się w nie wierzy.Także podczas tego ostatniego spotkania zaproszeni goście pokazali wychowankom Ośrodka, że czytanie może być IMGP2313-webfantastyczną zabawą i we wspólnym występie zaprezentowali parafrazę wiersza pt. „Ptasi mózg” Jana Brzechwy, przy okazji ucząc, że każdy jest inny, ale i niepowtarzalny i niezastąpiony.

W poetycką oprawę spotkania włączyli się także uczniowie, którzy w wystąpieniu „Dzieci dorosłym” zaprezentowali miniaturę teatralną do wiersza pt. „Chory kotek” Stanisława Jachowicza, przypominając tym samym klasykę literatury dziecięcej. Przedstawili też wzruszające wiersze współczesnego krakowskiego poety FranciszkaIMGP2338-web Klimka pt. „Co kot napłakał”, „Cud w Azylu” oraz „On wróci”.  Poza tym uczniowie przeczytali sentencje dotyczące wartości płynących z książek i czytania, po czym w formie książeczek zawiesili je na towarzyszącym prawie wszystkim spotkaniom drzewku, tym razem tworząc z niego „Drzewo Czytelnicze”.

Na pożegnanie, uczniowie wręczyli Gościom symboliczne róże jako serdeczne podziękowanie za uczestniczenie w czytelniczym projekcie „Dorośli dzieciom, czyli poczytaj mi Przyjacielu”.


IMGP2389-web

Koordynatorami projektu były:

Anna Iwanicka i Agnieszka Zybek we współpracy z Wiolettą Wójcik i Danutą Lach.


GALERIA...

REPORTAŻ W TELEWIZJI REGIONALNEJ