XXVI Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego w Skawinie

  „Najlepszych i najpiękniejszych rzeczy na świecie
nie można ani zobaczyć ani dotknąć.
Trzeba je poczuć sercem."

 

Hellen Keller

  „Nie ma wygranych ani przegranych” mg 2950-webMaj to czas wielu ciekawych spotkań i wydarzeń kulturalnych w Skawinie. Jednym z nich, na stałe wpisanym w kalendarz skawińskich imprez, jest Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych Szkolnictwa Specjalnego, który może poszczycić się 26–letnią tradycją i uznaniem w całej Małopolsce. Uroczysta gala odbyła się 23 maja 2017 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w Skawinie. Wszystkich zaproszonych gości, sponsorów, występujące zespoły oraz publiczność powitali: Grażyna Wójcik, Dyrektor SOSW w Skawinie oraz Janusz Bysina, Dyrektor CKiS w Skawinie.
Na widowni zasiadło wielu znakomitych gości, wśród których znaleźli się: Wicewojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Członek Zarządu Powiatu Arkadiusz Wrzoszczyk, Sekretarz Powiatu Krakowskiego Adam Wójcik, Dyrektor Wydziału Edukacji Powiatu Krakowskiego Lidia Pycińska, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł  mg 2835-webKolasa, Kierownik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina Marek Marzec, Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami” Krystian Kosub, ks. Prałat Edward Ćmiel, Naczelnik Urzędu Pocztowego w Skawinie Kazimiera Maj, Członek Zarządu Podkrakowskiej Izby Gospodarczej Kazimierz Malinowski, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Skawinie Krzysztof Gerc, Prezes Skawińskiego Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Krystyna Droździewicz, Urszula Stochel, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie Czesław Gąsiorowski, Dyrektor Biblioteki Miejskiej Michał Grzeszczuk, Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy Stanisława  mg 2913-webSzczepaniak, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie Adam Łukasik, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie Anna Stec, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Hanna Szczerbak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Halina Buchowska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Anita Karczewska, Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie Anna Borowska, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Radziszowie Teresa Sławik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach Joanna Chodor oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach Elwira Biel, Przewodniczący Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Stanisław Grodecki, Członek Towarzystwa Przyjaciół Skawiny Małgorzata Janiec-Jania, Prezes Fundacji "Skawińskie Centrum Wolontariatu" Katarzyna Witek, Prezes Fundacji Dar Serca Skawina - Urszula Wiącek, Wiceprezesi Fundacji Dar Serca Skawina Józefa Rybarczyk i Zdzisław Samborski, Redaktor Dziennika Polskiego Ewa Tyrpa, Panie z Koła Robótek Ręcznych Razemkowo: Krystyna Galacińska, Danuta Lasek i Zofia Zwierz,
Helena Kaim, Marta Burkat.
 mg 3660-webPrzegląd to wyjątkowe wydarzenie, adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych, maluchów z przedszkola integracyjnego w Skawinie oraz osób dorosłych, będących podopiecznymi środowiskowych domów samopomocy. Jak co roku, impreza zgromadziła kilkanaście zespołów z całego województwa m.in. ze Skawiny, Krakowa, Chrzanowa, Myślenic, Wieliczki i Oświęcimia. Na scenie zaprezentowali bogaty repertuar wokalny, taneczny i teatralny. Pomimo wielkiej tremy oraz stresu związanego z publicznymi wystąpieniami, wszyscy uczestnicy Przeglądu z ogromnym zapałem i zaangażowaniem przedstawiali przygotowane programy artystyczne. Każdy występ to dowód na to, że niepełnosprawność nie jest ograniczeniem, a otwiera nowe  mg 3384-webmożliwości i pozwala odkrywać ukryte dotąd talenty. Muzyka, taniec i śpiew pozwalają wyrazić emocje, które nie zawsze można nazwać słowami. To także przykład tego, że marzenia i pasje można realizować pomimo utrudnień fizycznych lub intelektualnych. Uczestnicy przeglądu poświęcili wiele godzin ciężkiej pracy, aby przygotować programy, które w pełni zaprezentują ich talenty i możliwości. To oddanie i pasja zostały docenione przez żywo reagującą publiczność, która każdy zespół nagradzała głośnymi i szczerymi brawami. Na widowni zasiedli uczniowie skawińskich szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych, Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 oraz z Zespołu Placówek Oświatowych z Kopanki.
 mg 2992-webW atmosferę dobrej zabawy, wprowadzili wszystkich zgromadzonych konferansjerzy: Agnieszka Szczurek i Artur Surówka – nauczyciele SOSW w Skawinie, którzy z uśmiechem witali kolejne występujące drużyny. Gospodarzy reprezentowali uczniowie z zespołu „Szok”, którzy zaprezentowali niezwykle barwny "Taniec w kolorach tęczy". Zespół do występu przygotowały Panie: D. Lach, A. Zybek i W. Wójcik.Dzięki pomocy sponsorów możliwy był zakup indywidualnych nagród dla wszystkich uczestników oraz nagród zespołowych dla każdej placówki.
Przez wiele lat organizatorzy Przeglądu są wierni maksymie „Nie ma wygranych ani przegranych”, gdyż chodzi przede  mg 3131-webwszystkim o wspólną, dobrą zabawę. Tak więc każdy uczestnik i każdy zespół został tak samo obdarowany. Wszyscy artyści zostali także zaproszeni na poczęstunek i odpoczynek po trudach związanych z występami i nierzadko długą podróżą z najodleglejszych miejsc Małopolski. Tradycją Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych, jest wręczana co roku statuetka Orderu Serca Serc dla szczególnie zasłużonych na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych. Kapituła Przyjaciół Młodych Artystów działająca w Ośrodku przyznała doroczny ORDER SERCA SERC doceniając tym samym zaangażowanie osób, które wspierają naszą placówkę. Tegorocznymi laureatami tego szczególnego wyróżnienia zostali: Anna Gubała - Sikora i Bogdan Gubała - Zakład Produkcji masarskiej S.C. oraz Katarzyna Bielenda i Jacek Bielenda - "Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.
Patronat nad imprezą objęli: Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Paweł Kolasa. Medialnego wsparcia udzielili: Telewizja Regionalna - Skawina oraz „Gazeta Skawina Raz miesiącu", a także portale internetowe: „InfoSkawina" oraz „Skawina 24".
 mg 3194-webMaria Grzegorzewska, twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej, napisała takie słowa:„Każdy człowiek ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczności". XXVI Przegląd doskonale wpisuje się w tą ideę. Stwarza możliwość integracji środowiska osób niepełnosprawnych z ich pełnosprawnymi rówieśnikami, uczy wzajemnej akceptacji i daje szansę na odnalezienie własnego miejsca w ciągle zmieniającym się świecie. Ten rodzaj integracji stwarza warunki maksymalnego i wszechstronnego rozwoju oraz bycia wśród innych, jako pełnoprawny członek społeczeństwa. Wspólne spotkania artystyczne umożliwiają osobom niepełnosprawnym poczuć się wartościowymi uczestnikami życia codziennego, dzięki zaprezentowaniu ich umiejętności i talentów. Buduje w nich poczucie wartości oraz umacnia w dążeniu do realizacji wyznaczonych celów. Każdy człowiek, pomimo niepełnosprawności, pragnie być kochany i akceptowany, czuć się potrzebnym, ważnym i docenianym za to, co robi. Chce odnosić sukcesy i móc aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach, które są udziałem pełnosprawnych rówieśników. Skawiński Przegląd to inicjatywa, która pozwala Młodym Artystom w pełni doświadczyć i przeżyć emocje związane z odniesionym sukcesem, pokonaniem własnych ograniczeń i satysfakcji ze spełnionych marzeń. Tegoroczny Przegląd dostarczył wszystkim wielu chwil wzruszeń, uśmiechu i radości.
Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali koordynatorzy przeglądu: nauczyciele Agnieszka Janicka – Surowiec i Anna Kukla oraz wicedyrektor Ośrodka Grzegorz Kubicki. W organizację zaangażowani byli nauczyciele i wychowawcy SOSW oraz pracownicy Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
Organizatorzy serdecznie dziękują za udział oraz liczne przybycie na to szczególne wydarzenie i już dzisiaj serdecznie zapraszają do wspólnej zabawy za rok.


GALERIA...

Telewizja Skawina...