Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

760W dniu 27 kwietnia 2012 roku w szkole odbyła się patriotyczna uroczystość związana z obchodami 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku uczczono ją organizując Konkurs Recytatorski po hasłem : „Radosne święto 3-go Maja”, do którego zgłosiło się 10 uczestników.
755


Uczniowie deklamowali poezję patriotyczną. Patronatem objął konkurs Dyrektor Muzeum Regionalnego w Skawinie Czesław Gąsiorowski, który był także przewodniczącym Jury.


Przyznało ono
I miejsce- Annie Warchał,

769      II miejsce- Żanecie Żmudzie,773

           III miejsce- Monice Nabagło 762


oraz dwa wyróżnienia dla Gabrieli Śnieżek i Mateusza Działowego.

Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Uroczystość zakończyła tematyczna prezentacja multimedialna. Uczniowie wszystkich klas wzięli także udział w konkursach o tematyce związanej z obchodzonym świętem.

Patriotyczny charakter uroczystości dopełniały: dekoracje klas oraz specjalnie wykonane przez uczniów kotyliony. Organizatorkami święta były panie Jadwiga Biernat, Jadwiga Sieradzka oraz Małgorzata Spólnik.